Translate This Page

Tombo Ati


Kenapa Aku Diuji ??
Surat Al-Ankabut ayat 2-3
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : 'kami telah beriman', sedang mereka tidak diuji lagi?
Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang dusta".


Kenapa Aku Tidak Mendapatkan Yang Aku Idam-idamkan ??
Surat Al-baqarah ayat 216
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, sedang kamu tidak mengetahui".


Kenapa Ujian Seberat Ini ??
Surat Al-BAqarah ayat 286
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ".


Rasa Frustasi ??
Surat Ali-imran ayat 139
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang beriman".


Bagaimana Aku Harus Menghadapinya ??
Surat Ali-imaran ayat 200
"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah jepada Allah supaya kamu beruntung".
Surat Al-baqarah ayat 45
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusuk".


Apa Yang Kudapat Dari Semua Ini ??
Surat At-taubah ayat 111
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka".


Kepada Siapa Aku Berharap ??
Surat At-taubah ayat 129
"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal".


Aku Tidak Dapat Bertahan Lagi ??
Surat Yusuf ayat 87
"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
Surat An-nisa ayat 86
"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".


Subhanallah
Mari kita berbenah dan terus berbenah..
Untuk mempersembahkan yang terbaik dalam masa hidup kita..
Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang menyerah..
Dimanapun, Kapanpun, dan Dengan Siapapun..
Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL"..
Insya Allah akan "bahagia" sebagaimana do'a yang sering terlantun untuk kebahagiaan dunia dan akhirat..
Amin..Description: Tombo Ati Rating: 4.5 Reviewer: F. G. Ramadhan - ItemReviewed: Tombo Ati

0 komentar:

NO SPAM, SPAMER'S AKAN SECARA OTOMATIS TERHAPUS DARI FORM KOMENTAR, TERIMAKASIH !